Filozofie

Ahimsa – paralelní systém lidí napojených na svůj tvůrčí potenciál

Každý člověk má schopnost pracovat sám na sobě, rozvíjet sebepoznání a postupně směřovat k tomu kým chce skutečně být. Tato práce zahrnuje mnoho kroků a dá se vykonávat mnoha způsoby. Ahimsa.cz uznává všechny cesty vedoucí k sebepoznání jako cesty vedoucí k vnitřní Pravdě jedince, která jako jediná může člověka vést životem. Tato vnitřní Pravda má mnoho podob, každý ji může nazývat jinak. Jistě jste již slyšeli o intuici, Bohu, můze, napojení se na ńěco vyššího, atd. Věříme, že všechny tyto vyzobrazení vnitřních Pravd jsou ve skutečnosti totožné, jak říká Pablo Coelho ,,vše je jedno“ a vnitřní pravdy vychází z této jednoty.

Díky osobní práci se tedy každý člověk může napojit na tuto jednotu, která mu zároveň radí jak má postupovat směrem ke svému poslání na této planetě. Poslání je velmi osobní, odráží niterné aspirace každého člověka a proto je pro každého jiné. Zároveň však vychází z jednoty a proto je realizace osobního poslání přínosná i pro celek. Je to jako kdyby se každý mohl napojit na zdroj, který mu říká co má dělat aby byl šťastný a čím zároveň přispěje celku. Přispívání celku je velmi důležité jak pro rozvoj celé planety, tak pro osobní život, který může být bez toho společenského jen těžko úplný.

Celkem je myšleno vše, tedy planeta jako celek ve vesmíru, vše živé i neživé. Může to znít moc abstraktně, až nemožně, to proto, že pochopení této jednoty všeho vyžaduje vnitřní zkušenost, nedá se to pochopit intelektuálně. Prací na sobě se však k této vnitřní zkušenosti dá dojít a z toho pak pramení ahimsa – nenásilí a naše činny v každodenním životě.

Nenásilí však není cílem, je cestou, životní filozofií i stylem. Tím jak člověk postupně čím dál tím více odhaluje vrstvy svého vědomí a chování, stává se čím dál tím více tím, kým opravdu chce být a zároveň směřuje k nenásilí, více promýšlí své činny a jejich dopad na celek, cítí se propojenější se vším živým i neživým a všechno tohle ho dělá jakoby šťastnějším, jakoby jeho život měl jasný smysl.

Věříme, že na tomto základě se dá vytvořit zcela nový systém založený na vnitřní práci a realizaci svého poslání. Vyžaduje to však nějaké úsilí ze strany všech satyagrahinů (hledačů Pravdy). V dnešním světě je velmi těžké věnovat se svému poslání, protože jsme nuceni se v první řadě uživit, zaplatit bydlení, stravu, pojištění, ošacení apod. Tak je naše poslání často odvráceno do takzvaných koníčků, ve kterých má člověk najít to naplnění pokud ho nenalézá v zaměstnání. My navrhujeme soběstačnost a komunitní život jako cestu k realizaci svého poslaní tak, aby se člověk osvobodil ze svých povinností a již nemusel být zotročován životem.

Soběstačnost může být dosažena mnoha způsoby, Zemělodě jako soběstačné obydlí mohou velmi usnadnit život tím, že se člověk zbaví nutnosti platit neustálé poplatky. Zároveň nabízejí možnost celoročního pěstování jídla a tedy i určitou potravinovou soběstačnost. Celková potravinová soběstačnost však vyžaduje pěstování jídla v mnohem větší míře a i proto věříme v komunitní život, kde se více lidí stará o soběstačnost celé komunity. Tak se můžou jednotlivé práce lépe rozdělit a výsledkem je méně práce pro jednotlivce a více zábavné práce pro každého. Zábavnou prací se myslí ta práce, která člověka naplňuje a dává mu smysl.

Náš koncept soběstačnosti i komunitního života vychází z osobní práce a nenásilí. Ve středu je tedy neustálé sebeosvobozování jedince, na kterém mu pomáhají lidé kolem něho prostřednictvím nenásilné komunikace. Z osobní sféry se pak činnost jedince rozšiřuje na sféru komunitní v rámci které se jedinec zapojuje do těch činností, které ho baví nejvíce a kterými zároveň přispívá celku. Takto se vytvářejí zcela originální komunity v závislosti na tom jaké mají její členové poslání.

Komunity můžou mít mnoho podob, od zcela soběstačných ekovesnic až po městské vily. V rámci ahimsa.cz se snažíme propojovat různé komunity, hnutí, občanské sdružení a v podstatě veškeré aktivity lidí, kteří si přejí vytvořit nový nenásilný systém založený na tvořivém potenciálu lidí. Jde nám především o akci a proto se již nyní věnujeme mnoha aktivitám na poli soběstačnosti a alternativního životního stylu. Více informací o aspektech ahimsa životního stylu najdete v jednotlivých sekcích.